Terms and Conditions

Terms and Conditions กฎข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บ ufabetventure.com ซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพราะกฎข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย หากท่านใดละเมิดหรือทำผิดกฎ ท่านจะถูกระงับการเป็นสมาชิกกับทางเว็บ ufabetventure.com ของเราทันที และทุกท่านต้องยินยอมทำตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทุกท่านต้องปฏิบัติตามมีดังนี้

  1. ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน : หากท่านใดต้องการสมัครสมาชิก ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกต้องครบถ้วนและถูกต้อง หากท่านใดปลอมแปลงเอกสาร ท่านจะถูกปฏิเสธการสมัครสมาชิกทันที หากท่านไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อนี้
  2. ข้อมูลส่วนตัว : ทางเว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของทุกท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รับรองว่าเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านกับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
  3. การเข้าใช้งานในทุกครั้ง : หากทุกท่านต้องการเข้าใช้บริการของเว็บ ufabetventure.com ทุกท่านต้องทำตามกฎและข้อบังคับที่เรากำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน หรือ การชำระเงิน หรือ การถอนเงิน ซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเราได้กำหนดไว้
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ และ ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ ufabetventure.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา และรวมไปถึงข้อจำกัดในความรับผิดชอบของความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา ทางเว็บไซต์ ufabetventure.com ของเราก็จะไปไม่รับผิดชอบเช่นกัน
  5. การยกเลิกการเป็นสมาชิก : ทางเว็บไซต์ ufabetventure.com ของเราจะยกเลิกสถานะสมาชิกของทุกท่านทันที หากท่านละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้
  6. การปรับปรุงกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ : ทางเว็บไซต์ ufabetventure.com ของเรามีสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ทุกช่วงเวลา ซึ่งเว็บไซต์ ufabetventure.com ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetventure.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บ ufabetventure.com ซึ่งทุกท่านไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้ หากทางเว็บไซต์ ufabetventure.com ยังไม่ได้อนุญาต
  8. การละเมิดข้อตกลงมีผลทางกฎหมาย : หากท่านใดละเมิดข้อตกลงต่าง ๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บ ufabetventure.com จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
  9. การติดต่อ : หากทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ กรุณาติดต่อเรา ผ่านช่องทาง contact@ufabetventure.com
  10. การยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ : การใช้บริการของเว็บ ufabetventure.com ถือเป็นการยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้